logo

Cat / Esp / Eng

41 Trofeu Torretes de Fotografia: Bases (2017)

Bases (PDF): (Cat) (Esp) (Eng) (Fra)


El saló està obert a tots el aficionats i professionals de tot el món, gaudeix dels reconeixements de: FIAP, CEF, GPU, ISF, i FCF. Per tant, es regirà per les seves normes i seran puntuables per l'obtenció dels seus títols honorífics.
FIAP: 2017/129 CEF: I/2017/02 GPU: L170016 ISF: 3/2017 FCF: 2017-05

MODALIDAT: Arxius digitals.

SECCIONS:
A- MONOCROM: Temàtica lliure
B- COLOR: Temàtica lliure.
C- COLOR: El mar, amb tots els seus aspectes (paisatge, treball, retrat, etc.).

SECCIÓ ESPECIAL: (Puntuable exclusivament per l'obtenció títols de la CEF, i FCF).
D- COLOR: Festes i tradicions populars catalanes amb tots els seus aspectes (balls, gegants, castellers ... folklore en general).

NÚMERO DE FOTOGRAFIES:
Màxim 4 per secció, no premiades en anteriors edicions del Trofeu Torretes.

MANERA DE PARTICIPAR:
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció és a través del web: www. festimatge.org
En format JPG, màxim 2400 píxels la part més llarga, a 72 dpi. L'arxiu no pot superar 2 Mb.

DRETS DE PARTICIPACIÓ:
30 € / 34 $ USD per autor, independentment del número de seccions en què participa.
El pagament s'efectuarà a:
A) Per PayPal des del formulari d'inscripció del lloc www. festimatge.org/fotografia_torretes.html, seguint les instruccions del programa informàtic. Per associats a la CEF o FCF indicant el núm. de soci 25 €.
B) BBVA, compte corrent ES0601821615260201744399 , havent de remetre còpia del justificant de pagament per correu electrònic i indicant les dades del participant a què correspon el pagament a torretesfoto@festimatge.org

>>> PARTICIPACIÓ >>>


CALENDARI DEL SALÓ:
Obertura admissió: 1 de desembre de 2016.
Data límit d'admissió: 6 de febrer de 2017.
Veredicte del jurat: 18 i 19 de febrer de 2017.
Enviament de notificacions: 1 de març de 2017.
Exposició: del 2 al 30 d'abril de 2017.
Lliurament de premis: 30 d'abril de 2017.
Enviament del catàleg: juliol de 2017.

PREMIS SECCIONS A, B, C.
Premi d'Honor Trofeu Torretes: Trofeu (disseny exclusiu) insígnia especial FIAP, 1.000 €, i una estada de 8 dies amb pensió completa per a dues persones (viatge i transport no inclòs) en un hotel de Calella (Barcelona), coincidint amb l'acte de lliurament de premis, per a l'autor del Saló que, amb la suma de les acceptacions de les seccions A. B. C. hagi obtingut major puntuació.

Premis per obra solta:
3 Medalles daurades FIAP 3 Medalles platejades FIAP 3 Medalles bronzejades FIAP
3 Medalles daurades CEF 3 Medalles platejades CEF 3 Medalles bronzejades CEF
3 Medalles daurades ISF 3 Medalles platejades ISF 3 Medalles bronzejades ISF
3 Medalles daurades GPU 3 Medalles platejades GPU 3 Medalles bronzejades GPU
3 Medalles daurades FCF 3 Medalles platejades FCF 3 Medalles bronzejades FCF
18 Mencions d’Honor FIAP 18 Certificats ISF

SECCIÓ ESPECIAL D:
Trofeu Ajuntament de Calella per a l'autor que, amb la suma de les acceptacions de la secció D, hagi obtingut major puntuació.

Premis per obra solta:
1 Medalla daurades CEF 1 Medalla platejades CEF 1 Medalla bronzejades CEF
1 Medalla daurades FCF 1 Medalla platejades FCF 1 Medalla bronzejades FCF
Medalla Foto-Film Calella a la associació de la CEF o de la FCF amb més acceptacions en aquesta secció.

CATÀLEG (5 estrelles FIAP)
S’editarà un catàleg amb impressió en color d’alta qualitat que serà enviat a tots els participants.

JURAT :
Asier Garagarza, AFIAP, MCEF - Espanya.
Javier Muñoz, EFIAP, ACEF- Espanya.
Jean-Claude Paillé , EFIAP - França.
Joan Vicens Tarré, President Agrup. Fotogràfica Sant Feliu de Guixols - Espanya.
Josep M. Casanoves, EsFIAP, AFIAP, JBFCF - Espanya.
Juan A. Palacios, EFIAP, ACEF - Espanya.
Loredana De Pace, Fotògrafa periodista independent, Comissària d’exposicions - Itàlia.
Maria G. de la Hoz, MFIAP,Hon.FCF, JBFCF,EFCF - Espanya.
Roseline Dupeux, EFIAP - França.
Vicenç Semper, AFIAP - Espanya.

NOTES:
"Amb el sol fet de presentar els seus arxius o imatges a un saló baix Patrocini FIAP, el participant accepta sense excepció i sense objecció que les imatges presentades poden ser investigades per la FIAP per establir si aquestes obeeixen a les regulacions i definicions de la FIAP, fins i tot si el participant no és membre de la FIAP, que FIAP utilitzarà tots els mitjans a la seva disposició per a aquesta empresa; que qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o qualsevol negativa a sotmetre als arxius originals capturats per la càmera, o falta de proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en cas de sancions arran de la manca de compliment de les regulacions de la FIAP, el nom del participant es donarà a conèixer en qualsevol forma útil per informar dels incompliments de les normes. es recomana deixar les dades EXIF intactes en els arxius presentats a fi de facilitar les investigacions eventuals ".

Monocrom:
Una obra en blanc i negre, anant de gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre), és una obra monocroma amb diferents matisos de grisos. Una obra blanc i negre virada íntegrament a un sol color es considerarà una obra monocroma, podent figurar en la categoria blanc i negre. Per contra, una obra en blanc i negre modificada per un viratge parcial o amb l'afegit d'un color, es converteix en una obra en color (policroma), havent de figurar en la categoria color.

La notificació dels resultats s'efectuarà per correu electrònic.

L'enviament dels premis es farà per correu certificat, el del catàleg es farà per correu ordinari a l'adreça que els participants hagin indicat en la inscripció, Foto-Film Calella no es fa responsable de les pèrdues que puguin haver durant la tramesa , ni que els premis no hagin estat lliurats de manera oportuna a causa dels requisits postals locals dels premis o catàlegs.

La galeria de les obres acceptades es podrà consultar al web www. festimatge.org

Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en les obres presentades, així com tota possible reclamació per drets d'imatge i autoritza a l'organització la reproducció de les obres enviades per al catàleg.

La simple participació en aquest certamen implica la total acceptació d'aquest reglament.

 

Direcció - Joaquim Sitjà
Entitat organitzadora: Foto-Film Calella
Foto-Film Calella
Apartat de correus, 35
08370 Calella (Espanya)
E-mail: torretesfoto@festimatge.org
Tel. 605 645 066