logo

Cat / Esp / Eng

43 Trofeu Torretes de Fotografia: Bases (2019)

Bases (PDF): (Cat) (Esp) (Eng) (Fra)


Aquest saló gaudeix dels reconeixements de la: Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP), Confederación Española de Fotografía (CEF), Global Photographic Union (GPU), Photographic Society of America (PSA), Image Sans Frontieres (ISF), i de Federació Catalana de Fotografia (FCF), per tant, es regirà per les seves normes, i serà puntuable per l'obtenció dels seus títols honorífics:

FIAP: 2019/099 - CEF: I-2019-05 - GPU: L190024 - ISF: 4/2019 - FCF: 2019-07

MODALITAT: Arxius digitals.

SECCIONS:
A - MONOCROM: Temàtica lliure. (PID - monocrom)
B - COLOR: Temàtica lliure. (PID - color)
C - COLOR: El mar, amb tots els seus aspectes, paisatge, treball retrat, etc…. (PID - color)
Puntuable exclusivament per l'obtenció de títols de la FCF i CEF:
D - COLOR: Festes i tradicions populars catalanes, (balls, gegants, castellers, folklore en general. PID - color)

CATÀLEG (5 ***** FIAP)
S'editarà un catàleg amb impressió en color d'alta qualitat.

NÚMERO DE FOTOGRAFIES:
SECCIONS A, B, C: Màxim de 4 per secció, no premiades en anteriors edicions del Trofeu Torretes.
SECCIÓ D: Col·lecció de 5 fotografies.

MANERA DE PARTICIPAR:
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció és a través del web: www.festimatge.org/fotografia_torretes.html
En format JPG, màxim 1920 píxels en horitzontal i 1080 píxels en vertical, en 300 dpi. L'arxiu no pot superar 2 Mb.

>>> PARTICIPACIÓ >>>

DRETS DE PARTICIPACIÓ:
Per autor: 30 €, independentment del número de seccions en què participi.
El pagament s'efectuarà per PayPal des del formulari d'inscripció.
Les obres dels autors que no abonin els drets d'inscripció abans de la data límit de recepció no seran jutjades.

CALENDARI DEL SALÓ:
Obertura admissió: 1 de desembre de 2018.
Data límit d'admissió: 10 de febrer de 2019.
Veredicte del jurat: 2 i 3 de març de 2019.
Enviament de notificacions: 18 de març de 2019.
Exposició: del 7 al 28 d’abril de 2019.
Lliurament de premis: 29 d’abril de 2019.
Enviament del catàleg: juny 2019.

PREMIS SECCIONS A, B, C:
Premid'Honor "Trofeu Torretes": Trofeu (disseny exclusiu), 500 €, i una estada de 6 dies amb pensió completa per a dues persones (viatge i transport no inclòs) en un hotel de Calella (Barcelona), coincidint amb l'acte de lliurament de premis, per al participant en les seccions A, B, C, que el jurat consideri com a millor autor.

Premi FIAP: Pin Blau a l'autor que amb la suma d'acceptacions de les seccions A, B, i C. hagi obtingut major puntuació.

Premis per obra solta:
9 Medalles FIAP
9 Medalles ISF
12 Mencions d'Honor CEF
9 Medalles CEF
9 Medalles FCF
12 Mencions d'Honor GPU
9 Medalles GPU
12 Mencions d'Honor FIAP
12 Mencions d'Honor ISF
Medalles Foto-Film Calella a les fotografies més creatives de les seccions A, i B.
FFC Medalla Daurada
FFC Medalla Platejada
FFC Medalla Bronzejada

PREMIS SECCIÓ D: (Festes i tradicions populars catalanes) - Col·leccions de 5 fotografies amb unitat tematica:
Trofeu Ajuntament de Calella (disseny exclusiu), i Medalla Daurada Foto-Film Calella, i 100 €
Medalla Platejada FFC.i, 100 €
Medalla Bronzejada FFC.i, 100 €
Premis a obres soltes:
1 Medalla Daurada FCF
1 Medalla Daurada CEF
1 Medalla Platejadaa FCF
1 Medalla Platejada CEF
1 Medalla Bronzejada FCF
1 Medalla Bronzejada CEF

Trofeu "Gegants de Calella" a la millor fotografia relacionada amb el mon geganter.

JURAT: Les imatges seran avaluades individualment per cada membre del jurat i no es mostraran consecutivament.
MR. Fernand Domange - EFIAP
MR. Jean Saleilles - ESFIAP, EFIAP, ACEF.
Mrs.Trinley Paris - EFIAP
Mrs. Anna Selga - MFCF3*, MCEF.
Mr. Manuel López Puerna - EFIAP/g, MCEF, EH, ISF, AFLF.
Mr. Juan Francisco Higueras García - AFLF, ACEF.
Mr. Lluis Dubreuil - Fotògraf freelance
Mr. Miguel Parreño - MFCF3*, MCEF, JAFCF.
Mr. Diego Pedra - Fotògraf freelance
Mr. Vicenç Semper - AFIAP, AFCF

DEFINICIONS:
(A) Monocrom
Una obra en blanc i negre, anant de gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre), és una obra monocroma amb diferents matisos de grisos. Una obra blanc i negre virada íntegrament a un sol color es considerarà una obra monocroma, podent figurar en la categoria blanc i negre. Per contra, una obra en blanc i negr emodificada per un viratge parcial o amb l'afegit d'un color, es converteix en una obra en color (policroma), havent de figurar en la categoria color.
(B-C) Color
La imatge original ha d'haver estat presa pel fotògraf, qualsevol que sigui el mitjà fotogràfic utilitzat.
No es permet en tècniques que agreguin, modifiquin, substitueixin o eliminin elements pictòrics. Qualsevol manipulació o modificació de la imatge original es limita a un retoc menor de les imperfeccions i no ha d'alterar el contingut de l'escena original. Es permeten les tècniques que realcin la presentació de la fotografia, exposició, ajustaments de color, enfocament, incloent HDR i les que eliminen els elements afegits per la càmera, com taques de pols, soroll digital.

NOTES:
"Amb el sol fet d'enviar les seves imatges o arxius a un saló sota el Patrocini FIAP, el participant accepta sense excepció i sense cap objecció que les imatges enviades puguin ser investigades per FIAP per establir si aquestes obeeixen a les regulacions i definicions FIAP, fins i tot si el participant no és membre de la FIAP, que FIAP utilitzarà els mitjans a la seva disposició per a aquesta empresa, que qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o qualsevol negativa a enviar els fitxers originals capturats per la càmera, o falta de proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en cas de sancions el nom de l'entrant es publicarà en qualsevol forma útil per informar les infraccions de les normes. Es recomana deixar els arxius intactes per facilitar les possibles investigacions".

La notificació dels resultats s'efectuarà per correu electrònic.
L'enviament dels premis es farà per correu certificat, el del catàleg es farà per correu ordinari a l'adreça que els participants hagin indicat en la inscripció, Foto-Film Calella no es fa responsable de les pèrdues que puguin haver durant la tramesa, ni que els premis no hagin estat lliurats de manera oportuna a causa dels requisits postals locals dels premis o catàlegs.
La galeria de les obres acceptades es podrà consultar al web: www.festimatge.org/fotografia_torretes.html,
Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en les obres presentades, així com tota possible reclamació per drets d'imatge i autoritza a l'organització la reproducció de les obres enviades per al catàleg.
La simple participació en aquest certamen implica la total acceptació d'aquest reglament.

 

Direcció - Joaquim Sitjà
Entitat organitzadora: Foto-Film Calella
Foto-Film Calella
Apartat de correus, 35
08370 Calella (Espanya)
E-mail: torretesfoto@festimatge.org
Tel. 605 645 066