logo

Cat / Esp / Eng

Entrevista:

Loredana De Pace: "A l'Equador tenen la capacitat de viure en harmonia".

La fotògrafa i periodista italiana Loredana De Pace ha portat al Festimatge de Calella la seva exposició "Ecuador: il piccolo gigante". El missatge que Loredana De Pace vol transmetre és que a Europa, i al món sencer, hi ha molt per aprendre encara de l'harmonia que regna a l'Equador entre les diferents cultures i ètnies.

Loredana De Pace: "In Ecuador è possibile vivere in armonia".
La fotografa e giornalista italiana Loredana De Pace ha portato al Festimatge di Calella la sua esposizione Ecuador: il piccolo gigante. Il messaggio che Loredana De Pace vuole trasmettere è che in Europa, e nel mondo intero, si ha molto da imparare a proposito dell'armonia che regna fra le diverse culture ed etnie presenti in Ecuador.


Text: Àlex M. Franquet
Foto: Paolo Cagnacci
Calella.


- Quin és l'origen de la seva exposició sobre Equador?
- "Equador, il piccolo gigante" és un treball fotogràfic fet l'agost del 2011, però per parlar d'aquest treball, he de fer una mica d'història. Comença el 2004, quan em vaig anar la primera vegada a Equador. Hi vaig anar per conèixer el país, per fer fotos en blanc i negre a Salinas de Guaranda, un petit poble on viu un missioner italià que es diu Pare Antonio Polo. Aquest poble està a la província de Bolívar, a 220 quilòmetres al sud de la capital, de Quito.

- Es pot dir que vostè ha tingut una història d'amor doble amb Equador, amb el país i amb el seu marit ...
- ... Sí, d'alguna manera. Després d'aquest viatge, va començar la meva història d'amor amb Equador. Vaig conèixer a qui ara és el meu marit i, ja amb ell, el 2011, vaig anar a l'Equador per prendre les 40 imatges del projecte que exposo aquí a Calella, en aquest Festimatge.

- I el resultat és el llibre que ha publicat. Com ho va estructurar?
- El llibre està fet com un díptic, per veure dues fotografies les dues fotos al mateix temps, amb les dues pàgines obertes. Una foto no es pot veure sense l'altra. Cal començar i acabar de veure les fotos.

- I què vol explicar amb aquestes fotos?
- Són històries que conte d'aquest petit gegant que és aquest país. Començo amb la Natura, amb la Pacha Mama, com es diu en la llengua quítxua. Després, mostro la feina que fa l'home amb l'arquitectura. També retrato el que fa l'home amb la cultura. Són tres passos que es fan junts: la natura, l'arquitectura i la cultura, que inclou la música o la gastronomia.

- On ha portat l'exposició que ara es pot veure a Calella?
- Aquesta mostra ha estat en diverses ciutats d'Itàlia. Hem estat a Citerna (Perugia-Umbria) al festival CiternaFotografia 2012 i al Forte Sangallo de Nettuno (a la província de Roma). Després a Latina, al Lazio, en l'Associació Fotogràfica Factory10. Vaig a exposar la mostra també al nord d'Itàlia, a Castellanza, prop de Varese, en ocasió del Digigraphie Photo Festival.

- I a Equador no pensa portar?
- Estem treballant amb l'Ambaixada i amb el Consolat de l'Equador a Itàlia. M'han ajudat bastant en aquest projecte per posar-me en contacte amb festivals i sales on exposar les fotos. El meu desig seria fer portar les imatges a on van néixer, a Equador.

- Què representa per a vostè sortir per primera vegada d'Itàlia amb aquestes fotos? Aquest Festimatge és el seu bateig internacional.
- És un pas més per donar a conèixer la cultura d'Equador. Aquesta és una història personal, però em dóna l'ocasió de donar a conèixer un petit gran país i amb molta cultura. Tot el que jo vaig aprendre i vaig conèixer d'aquest país ho vull difondre a altres països. Em fa molta satisfacció donar a conèixer aquest país.

- I per què ho diu un petit gegant?
- Perquè allà hi ha moltes coses interessants. A Equador vaig aprendre a viure en harmonia, tot i les diferències de cultura, d'ètnia o dels idiomes que tinguem. Hi ha bastants ètnies a Equador. Ells tenen la capacitat de viure en harmonia, encara que cadascun tingui la seva pròpia cultura. Això és el que jo faig cada dia: conviure en harmonia amb gent de tot tipus de cultures. És la millor manera per seguir endavant en pau, en el treball, en la fotografia o en la vida.

- A Europa podem aprendre alguna cosa d'aquesta harmonia que hi ha a Equador?
- Aquest és el missatge. No és fàcil però és possible. A Europa i en tots els costats. En els petits pobles d'Itàlia o en les grans ciutats. Si entens que són les diferències les que fan la força, llavors es pot viure en harmonia on vols.

- Ara que ha estat uns dies a Calella i ha visitat les exposicions, què li ha semblat aquest Festimatge?
- Per la meva feina com a periodista a la revista de fotografia "Fotocult", veig bastants festivals d'Itàlia i d'altres llocs. M'adono que com més petites són les ciutats, més gran és el festival. Parlo de la qualitat de les imatges, de l'organització i de la humanitat dels organitzadors d'aquests esdeveniments. La gent estima el que fa.

- Coneix algun festival a Itàlia o a Europa com el Festimatge, que una fotografia i cinema?
- Crec que no. A aquest nivell, no. A Itàlia tenim molts festivals de Fotografia de tot tipus. Després hi ha els grans festivals de Cinema com el de Roma o el de Venècia. Però com en el Festimatge, no hi ha.

- Com és "FOTO Cult", la revista de Roma on vostè treballa?
- Parlem de la Tècnica, però també de la Cultura de la fotografia. Sobre Cultura, anem des de la A fins a la Z perquè es parla de petits fotògrafs, d'història, de fotògrafs mestres, d'aficionats, de tot el que es pot parlar.

www.fotocult.it
www.facebook.com/pages/Ecuador-il-piccolo-gigante/277220315698331 /- Qual è l'origine della sua mostra sull'Ecuador?
- Ecuador: il piccolo gigante è un progetto fotografico realizzato nell'agosto 2011, però per parlare di questo lavoro devo necessariamente fare un passo indietro e raccontare un po' di storia. Che comincia nel 2004, quando sono stata la prima volta in Ecuador per conoscere il Paese e per realizzare un progetto in bianconero a Salinas de Guaranda, un piccolo pueblo dove vive un missionario italiano che si chiama Padre Antonio Polo. Questo villaggio si trova nella provincia di Bolívar, a 220km a sud della capitale, Quito.

- Si può dire che da allora è in corso una doppia storia d'amore con l'Ecuador: con il Paese e con suo marito…
- Sì, in qualche maniera… Dopo questo viaggio è cominciata la mia "storia d'amore" con l'Ecuador perché ho avuto modo di approfondire la conoscenza con quello che oggi è mio marito. Con lui, infatti, nel 2011 sono tornata in Ecuador per realizzare le quaranta immagini che fanno parte del progetto esposto a Calella, in occasione del Festimatge.

- E il risultato del progetto è divenuto anche un libro che hai pubblicato. Come è strutturato?
- Nel libro (così come nella mostra), le immagini sono strutturate sotto forma di dittici, le foto, infatti, vanno guardate a due a due, e per questa ragione sono affiancate nelle due pagine aperte del libro. Ciascuna foto non si può vedere senza l'altra. Per apprezzare il senso del progetto, quindi, occorre quindi guardare le foto nella sequenza proposta attraverso l'impaginazione.

- Cosa vuole esprimere con queste fotografie?
- Sono storie che parlano di questo piccolo gigante. Comincio con la Natura, la Pacha Mama, come si dice in lingua quechua. Poi passo a mostrare il lavoro dell'uomo espresso attraverso l'architettura e anche tramite la cultura locale.
Sono tre passi che si compiono congiuntamente: la natura, l'architettura e la cultura, quest'ultima che include anche la musica e la gastronomia.

- Finora dove è stata esposta la mostra che ora si può ammirare a Calella?
- Questa mostra è stata in diverse città italiane. Abbiamo cominciato con Citerna (Perugia-Umbria) in occasione della manifestazione CiternaFotografia 2012 poi è passata al Forte Sangallo di Nettuno (in provincia di Roma). In seguito è stata esposta a Latina, nel Lazio, presso l'associazione Factory10. Prossimamente la mostra sarà presentata anche nel Nord Italia, a Castellanza vicino alla città di Varese, in occasione del Digigraphie Photo Festival.

E in Ecuador non pensa di portarla?
- Ci stiamo lavorando con l'Ambasciata e con il Consolato dell'Ecuador in Italia. Queste due istituzioni hanno sostenuto molto il mio progetto e continuano a farlo per permettermi di entrare in contatto con festival e sedi espositive nelle quali poter esporre le mie fotografie in Ecuador.

- Cosa significa per lei esporre all'estero le tue fotografie per la prima volta? Il Festimatge è un battesimo internazionale.
- È un passo in più per far conoscere la cultura dell'Ecuador. Quella ritratta nelle fotografie è certamente una storia personale però, ugualmente, mi dà l'occasione di far conoscere un piccolo-grande Paese, custode di tanta cultura. Tutto quello che ho imparato e conosciuto di questo Paese voglio metterlo a disposizione in altri Paesi. In definitiva mi dà molta soddisfazione avere la possibilità di portare la cultura ecuadoriana oltre i confini nazionali e in Europa.

- E per quale ragione lo chiama "piccolo gigante"?
- Perché in Ecuador esiste un'enorme varietà di situazioni interessanti. In Ecuador ho imparato a vivere in armonia, nonostante – come dicevamo prima – esistano differenti etnie e lingue. Questo porta a una differenziazione forte a livello culturale.
Gli ecuadoriani hanno la capacità di condividere le differenze, pur mantenendo intatta la propria cultura. Questa è la maniera migliore per andare avanti e vivere in pace, nel lavoro, nella fotografia come nella vita stessa.

- In Europa secondo lei possiamo imparare qualcosa da questa capacità di condivisione che hai trovato in Ecuador?
- È proprio questo il messaggio: non è facile ma resta possibile. In Europa e in qualunque altro luogo del mondo, nei piccoli paesi d'Italia come nelle grandi città. Se si ha l'umiltà di comprendere che sono proprio le differenze che fanno la forza di un Paese e di una cultura si può davvero trovare una formula per vivere ovunque quell'armonia che io ho riconosciuto nel mio piccolo gigante.

- Trascorrendo qualche giorno a Calella ha avuto modo di visitare le esposizioni proposte in occasione del Festimatge. Che opinione si è fatta sulla manifestazione?
- Per il mio lavoro di giornalista (lavoro per la testata italiana FOTO Cult), partecipo e conosco numerosi festival in Italia e in altri luoghi del mondo. In questi anni mi sono resa conto che, paradossalmente, quanto più è piccola la località in cui viene organizzato un festival, più "grande" diventa la manifestazione." Parlo della qualità delle immagini, dell'organizzazione e dell'umanità degli organizzatori di questi eventi, cosa che fa la differenza tirando le somme perché è più probabile che nei piccoli centri la gente continui ad amare ciò che fa e a farlo per passione.

- Che lei sappia esistono festival che si svolgono in Italia o in Europa come il Festimatge che offre nello stesso tempo spazio alla fotografia e al cinema?
- Credo di no. A questo livello, no. In Italia sono organizzati numerosi festival dedicati alla fotografia di grande spessore e di ogni tipo. A parte esistono i grandi festival del Cinema, come quello di Roma e di Venezia. Però con la struttura di Festimatge non credo ci siano.

- Parlaci di FOTO Cult, la rivista con sede a Roma per la quale tu lavori.
FOTO Cult è un mensile di fotografia nel quale il lettore più trovare contenuti relativi alla Tecnica e alla Cultura della fotografia. In merito alla Cultura, ambito del quale mi occupo personalmente insieme ad altri colleghi, spaziamo dalla A alla Z in quanto diamo valore ai progetti dei fotoamatori, parliamo della storia della fotografia, intervistiamo i grandi maestri e ci occupiamo di tutto quanto riguarda la sfera culturale in ambito fotografico.


www.fotocult.it
www.facebook.com/pages/Ecuador-il-piccolo-gigante/277220315698331 /